Jsme škola, která má kromě tříd se standardním programem i třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a od roku 1999 i třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - hokejové třídy HC Eaton Pardubice.

Aktuálně:

Reporty (1, 3) z AJ Wattsenglish za měsíc květen a červen.

16. 6. 2011 proběhlo v KD na Dukle každoroční vyhlašování nejlepších žáků základních škol V. pardubického obvodu. Naše škola se zde prezentovala nejen videoprojekcí, kterou vytvořili sami žáci, ale také velmi zdařilým vystoupením dětí z dramatického kroužku /pod vedením p.uč. Hejrové/ a taneční skupiny STEPRESSL /p. vych. Brixové/. Všem účinkujícím děkujeme  a blahopřejeme oceněným žákům. přehled oceněných žáků, fotky

10. 6. 2011 Plavba parníkem Arnošt 2.A,B a 5.A. fotky

6. 6. 2011 Vystoupení školní družiny pro rodiče. fotky

6. 6. 2011 Vyhodnocení orientačního běhu, který se uskutečnil na Den dětí. fotky

3. 6. 2011 se u nás konal sportovní Dětský den. výsledky, fotky

3. 6. 2011 žáci 2.AB a 3.B navštívili  Den otevřených dveří na letišti v Pardubicích. fotky

25. 5. 2011 Miss aerobic - fotky

23. 5. 2011 se konalo okresní kolo vybíjené chlapců 6. tříd v Moravanech. Okresního kola se zúčastnilo osm základních škol ( ZŠ Roveň, Gymnázium Holice, Smetanova Přelouč, Studánka, Spořilov, Ohrazenice,Resslova, Řečany). Naši žáci (Zahradník Vladimír, Bor Roman, Machač Michal, Budík Vojtěch, Syrovec David, Matýs Ondřej, Doležal Jan, Boček Matouš, Odehnal Martin, Jurica Josef, Hudec Tomáš, Hlaváček Ondřej, Jančařík Daniel, Macek Jakub) vybojovali krásné 3. místo. podrobnosti, fotky

 

23. 5. 2011 výlet 2.AB na zámek Staré Hrady - fotky

 

AJ Wattsenglish za měsíc duben.

 

18. 5. 2011 Informace z jídelny

Omezení provozu 25. 5. a 6. 6. 2011, zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2011. podrobnosti

11. 5. 2011 Hokejbal žáků 8. a 9. tříd - krajské kolo

Naši reprezentanti (Stibůrek Antonín, Divecký Daniel, Husár Otakar, Tichý Tomáš, Hlaváček Martin, Procházka Jakub, Kricnar Vlastimil, Hájek Jakub, Brázda Radek, Votava Petr, Pitthard Martin, Klinecký Daniel, Netolický Jakub, Doležal Jiří)  vybojovali hezké 2. místo. podrobnosti a fotky, fotky

11. 5. 2011 čtvrtá schůzka Dětského parlamentu. Zápis z jednání naleznete zde nebo v nabídce Dokumenty.

11. 5. 2011 se v Domě hudby konalo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže O pardubický pramínek, do které bylo letos zasláno 125 prací z 35 škol. V kategorii 8.-9.ročníků získali 2. místo Tereza Štěpánová(8.A) a Martin Vlk(9.A). Blahopřejeme!!

10. 5. 2011 Atletický čtyřboj 9. tříd - okresní kolo

Nejlépe naši školu reprezentovali chlapci (Stibůrek Antonín, Sazama Jiří, Hampl Tomáš, Hanuš Jakub, Vlk Martin, Tichý Tomáš), která vybojovala 3. místo. fotky

3. 5. 2011 vybíjená chlapců 6. tříd - okrskové kolo

Reprezentanti naší školy (Zahradník Vladimír - kapitán, Bor Roman, Machač Michal, Budík Vojtěch, Boček Matouš, Matýs Ondřej, Macek Jakub, Hlaváček Ondřej N, Odehnal Martin, Jančařík Daniel N, Hudec Tomáš, Jurica Josef, Fencl Jonáš) vybojovali 3. místo a postupují do okresního kola, které se bude konat 24. 5. 2011 na ZŠ Moravany. podrobnosti, fotky

 

28. 4. 2011 Výběrové řízení do 6. tříd s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. výsledky, formulář žádosti o přijetí

 

28. 4. 2011 navštívili žáci 7., 8. a 9. ročníků akci pořádanou Univerzitou Pardubice "Hrátky s fyzikou a chemií". fotky

 

18. 4. 2011 výsledky soutěží ve školní družině naleznete zde.

 

11. 4. 2011 Okrskové kolo volejbalu chlapců

Naši reprezentanti vybojovali 1. místo a postupují do okresního kola, které se koná 19. 4. na ZŠ Benešovo náměstí.

 

6. 4. 2011 se konalo na ZŠ Štefánikova Pardubice okresní kolo Matematické olympiády:
kategorie Z6 5. místo Jonáš Fencl, 12.-15.. místo Josef Jurica, Josef Snášel
kategorie Z7 6.-8. místo Alessandro Petric, Radek Štolpa
kategorie Z8 3. místo Luboš Dvořák, 12.-17. místo Tereza Štěpánová, Ondřej Tužil

Gratulujeme!

 

4. 4. 2011 Změna rozvrhů

 

31. 3. 2011 Okresní kolo gymnastiky dívek

Naše reprezentantky vybojovali 6. místo v soutěži družstev a Eliška Jelinková - 7. místo v soutěži jednotlivců.

 

30. 3. 2011 Fyzikální olympiáda - okresní kolo

Na naší škole se konal 52. ročník okresního kola fyzikální olympiády kategorie F a E. Školu nejlépe reprezentovali v kategorii F 5. místo Ondřej Tužil a v kategorii E 2.-4. místo Ondřej Novák, Vojtěch Sedláček, 5. místo Martin Vlk. Gratulujeme! výsledková listina

 

AJ Wattsenglish za měsíc březen.

 

30. 3. - 3. 4. 2011 Mládežnické mistrovství České republiky v ledním hokeji 2011

8. třídy: 2. místo(Petric F.D., Klinecký, Šklíba, Hoskovec, Procházka, Kučera, Solnička, Franc, Rohlík, Augsten, Kusý, Špaček, Dušek, Voženílek, Kmošek, Voltner, Horyna)

7. třídy: 6. místo (Klouček, Tichý, Straka, Zahradník, Petrus, Faltys, Syrovec, Vála, Boček, Zadina, Machač, Berný, Leder, Heřmanský, Bor, Bureš, Voldán, Budík)

podrobnosti, reportáž ČT4

 

30. 3. 2011 Hokejbal proti drogám - okresní kolo

Žáci naší školy(Stibůrek Antonín, Divecký Daniel, Husár Otakar, Tichý Tomáš, Hlaváček Martin, Sazama Jiří, Kricnar Vlastimil, Hájek Jakub, Brázda Radek, Votava Petr, Pitthard Martin, Netolický Jakub, Doležal Jiří) vybojovali v okresním kole 1. místo a tím si zajistili postup do krajského kola, které se bude konat 11.5.2011 v areálu arény HBC Alfa Pardubice, Polabiny 2.

Gratulujeme! podrobnosti, fotky

 

30. 3. 2011 navštívili žáci 6.ročníků filmový festival nadace Člověk v tísni Jeden svět v Divadle 29 tentokrát věnovaný ekologii. Žáci zhlédli několik filmů a pobesedovali s organizátory na daná témata. fotky

 

28. 3. 2011 školní kolo závodů ve sportovní gymnastice. podrobnosti

 

26. 3. 2011 Chemická olympiáda - krajské kolo

kategorie D: 13. místo  Martin Vlk

 

25. 3. 2011 Soutěž v programování - okresní kolo

Na naší škole se konal 25. ročník okresního kola Soutěže v programování, které organizuje Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Naši žáci opět potvrdili roli nejlepších programátorů a vybojovali všechny medailové pozice:

1. místo Jakub Netolický, 2. místo Miloslav Fico, 3. místo Štěpán Perný.    

Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

fotky, zadání, výsledková listina

 

23. 3. 2011 Matematická olympiáda - krajské kolo

Na naší škole se uskutečnil 60. ročník krajského kola Matematické olympiády kategorie Z9Náš nejlepší reprezentant Ondřej Novák se umístil na 8.-10. místě výsledková listina

 

23. 3. 2011 okresní kolo Pythagoriády
se konalo na ZŠ Štefánikova Pardubice: 6.třídy 12.-16. místo Stanislav Rázek, 17.-23. místo Josef Jurica, Martina Terčová
7.třídy 5.-8.místo Alessandro Petric, 21.- 22.místo Marek Hásek.
Gratulujeme!

 

23. 3. 2011 byli osmáci na exkurzi v elektrárně Hučák(Labe) v Hradci Králové. Prohlédli si výstavní expozici i samotný provoz a pokusili se zodpovědět otázky, které měli předem připravené. fotky

 

15. 3. 2011 Jednání Školské rady. zápis

 

2. 3. 2011 Děti z kroužku Dramatické výchovy (M. Novotná, E. Krouželová, I. Justová, M. Ratkočová, J. Falta, P. Hrubý, K. Zderadičková) pod vedením p.uč. Hejrové zahrály dětem z MŠ Sluníčko pohádku O vznešené ježibabě. fotky

 

28. 2. 2011 žáci prvního stupně navštívili v tělocvičně školy divadelní představení Africká pohádka. fotky

 

24. 2. 2011 karneval ve školní družině. fotky

 

Nová mobilní telefonní čísla T-Mobile

kancelář-734643543, jídelna-734643544, družina-731738369, školník-734643540, ostatní kontakty naleznete v nabídce Základní informace.

 

Naše škola organizuje pro žáky 2. stupně, kteří mají zájem si vyzkoušet své znalosti anglického jazyka v praxi poznávací zájezd do Anglie. Díky velkému zájmu se podařilo naplnit autobus. První týden v květnu vyrážíme v doprovodu vyučujících anglického jazyka směr Londýn. podrobnosti

 

23. 2. 2011 třetí schůzka Dětského parlamentu. Zápis z jednání naleznete zde nebo v nabídce Dokumenty.

 

21. 2. 2011 Malování s malířem Lušovským ve školní družině. fotky

 

15. 2. 2011 Prevence a hygiena dutiny ústní.

Přednáška pro děti 1. stupně. fotky

 

9. 2. - 10. 2. 2011 Zápis do prvních tříd

Těšíme se na shledanou se zapsanými prvňáčky v novém školním roce a děkujeme rodičům za projevenou důvěru. Můžeme tak ve školním roce 2011-2012 otevřít dvě první třídy. fotky ze zápisu

 

3. 2. 2011 okresní kolo Chemické olympiády

Naši školu reprezentovali Martin Vlk - 4. místo a David Čefelín - 9. místo z 9. A. Martin Vlk si vybojoval umístěním na 4. místě postup do krajského kola. Gratulujeme!

 

3. 2. 2011 Zlatý hrníček plný básniček

- recitační soutěž žáků 1. stupně. fotky

 

31. 1. 2011 vyšlo nové číslo školního zpravodaje.

 

31. 1. 2011 vystoupení kouzelníka Wiwaldi ve školní družině.

 

27. 1. 2011 se naši žáci Martin Vlk a David Čefelín z 9.A zúčastnili prezentace projektů v rámci soutěže Hledáme nejlepšího chemika. Soutěž se konala na SPŠCH Pardubice. Součástí programu byla i prohlídka expozic Východočeského muzea na zámku. Výsledky budou vyhlášeny 28. 2. 2011 v aule UP. fotky

26. 1. 2011 okresní kolo Matematicé olympiády Z9

Naši školu reprezentovali Martin Vlk - 3. místo a Ondřej Novák - 4 až 7. místo z 9. A. Oba si vybojovali postup do krajského kola. Gratulujeme!

20. 1. 2011 Pardubický kraj spustil speciální infolinku (466 026 888), e-mailovou adresu (prijimacky@pardubickykraj.cz) a informační web (http://www.pardubickykraj.cz) k přijímacím zkouškám na střední školy. Žákům základních škol i jejich rodičům tak chce zprostředkovat maximální množství informací a usnadnit jim orientaci ve výběru vhodného středoškolského studia.

20. 12. 2010 žáci 1. stupně mezi sebou soutěžili v pěvecké soutěži Rolnička. fotky

15. 12. 2010 okresní kolo florbalu žáků 8.-9. tříd na ZŠ Polabiny 1.

Naši žáci (Vlk Martin, Sedláček Vojtěch, Frank Robert, Divecký Daniel, Stibůrek Antonín, Sazama Jiří, Husár Otakar, Pitthard Martin, Klinecký Daniel, Seiner Jan, Netolický Jakub, Doležal Jiří, Zelinka Adam, Votava Petr) vybojovali krásné 2. místo! Gratulujeme!!! podrobnosti

14. 12. 2010 žáci 1. A, B a 2. A, B se zúčastnili charitativní akce denního stacionáře Slunečnice "Vánoční muzicírování". Děti si mohly koupit drobné dárky, které vyrobili klienti tohoto stacionáře. fotky

Ukázka hodiny angličtiny s rodilým mluvčím - Wattsenglisch, Pardubice. video

13. 12. 2010 v tělocvičně školy navštívili žáci interaktivní představení v anglickém jazyce.

8. 12. 2010 7. jednání Dětského parlamentu. zápis

3. 12. 2010 Mikuláš ve školní jídelně a družině. fotky

2. 12. 2010 výlet 2.A a 2.B do Třebechovického muzea betlémů. fotky

1. 12. 2010  PCák 2010 - krajská počítačová soutěž

Soutěže PCák 2010 se na SPŠE v Pardubicích účastnilo 173 soutěžících z 38 škol Pardubického kraje. Navzdory velké konkurenci se podařilo reprezentantům naší školy dosáhnout hezkých výsledků. Gratulujeme!

kategorie Tvorba prezentace: 2. místo Michaela Růžičková

Test znalostí ICT: 6. místo Martin Šmejkal, 10. místo Jiří Čermák

 

 

24. 11. 2010 se na Základní škole Závodu míru uskutečnila rétorická soutěž Mistr slov. Naši školu reprezentovali žáci tříd 6.A, 7.A, 8.A a 9.A, kteří se utkali s dalšími 30 soupeři. V kategorii 8. a 9. ročníků zvítězila Tereza Fenclová z 8.A, která svým příspěvkem nadchla nejen přítomné publikum, ale zejména porotu. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a Tereze gratulujeme k vítězství.

 

23. 11. 2010 Výsledky voleb do Školské rady

Z počtu 410 oprávněných osob se voleb zúčastnilo 262 voličů. Bylo odevzdáno 262 volebních lístků, z toho 256 platných a 6 neplatných. Na základě součtu hlasů a následného vyhodnocení byly do školské rady zvoleny: paní Ilona Adamů 210 platných hlasů a paní Jana Kozlovská 182 platných hlasů. zápis

 

23. 11. 2010 vyšlo nové číslo školního zpravodaje.

 

Naše škola zakoupila roční přístup pro všechny žáky, rodiče a zaměstnance na portál Proskoly.cz, který pomáhá studentům základních a středních škol, jejich rodičům a učitelům. Proskoly.cz nabízí pomoc při výběru typu střední školy, oborového zaměření a rozhodování o další studijní dráze. Na portále jsou k dispozici Testy volby povolání, Testy dětských schopností, Testy pro nejmenší a nově Paměťové testy. Portál Proskoly.cz nabízí možnost otestovat si schopnosti a předpoklady, které jsou důležité pro další studium a profesní kariéru studentů. Více informací naleznete na http://www.proskoly.cz. Přihlašovací údaje na portál si může každý žák vyzvednout u svého třídního.

 

9. 9. - 26. 10. 2010 výsledky soutěží dětí ze školní družiny.

 

10. -16. 10. 2010 žáci třídy 2.A a 2.B se zúčastnili školy v přírodě(Vysočina, hotel Pavla). fotky

 

15. 10. 2010 žáci 8.B a 9.B navštívili výstavu na Střední zemědělské škole v Chrudimi. fotky

 

8. 10. 2010 Žáci 9. tříd navštívili Střední hotelovou školu Bohemia v Chrudimi. fotky

 

30. 9. 2010 Nejrychlejší dívka a chlapec Pardubic

Školu nejlépe reprezentovali Jelínková Eliška, Svobodová Edita, Klementová Klára, Lednová Anna, které získaly 2. místo ve štafetě 4x60m  a chlapci Plšičík, Boček, Budík, Mudruňka, kteří vybojovali  3. místo ve štafetě 4x60 m. podrobnosti, fotky

 

4. 10. 2010 Sběrový den

Sběrového dne se zúčastnilo 255 žáků a podařilo se jim za vydatné pomoci rodičů přinést celkem 7121 kg starého papíru. V soutěži tříd zvítězila v doneseném množství papíru 6.B s 809 kg a mezi jednotlivci zvítězila Eliška Veselá z 6.B s 492 kg. Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se zúčastnili sběrového dne. pořadí tříd

20. 9. 2010 Slavnostní vyhodnocení VIII. ročníku Krajské olympiády mládeže Pardubického kraje za školní rok 2009/2010

Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo v kulturním domě ve Skutči. Vyhlášení se zúčastnili představitelé Českého svazu tělesné výchovy, Českého olympijského výboru, Deníku a Pardubického kraje. Naši školu zastupovali žáci (Martin Vlk a Alžběta Krejčířová), kteří přispěli k vybojování celkového 3. místa. fotky

Nabídka kurzu angličtiny Wattsenglish s rodilým mluvčím přímo na Vaší škole formou kroužků po vyučování. Veškeré informace a přihlášky na našem webu www.wattsenglish.com nebo volejte přímo na tel. 774 240037.

Informace pro nový školní rok 2010-2011: nabídka zájmových kroužků, sešity.

Přejeme úspěšný školní rok 2010-2011.